eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ)
İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında her yaş ve meslekteki birey günlük, sosyal ve mesleki hayatta değişik amaçlarla kitle iletişim ve medya araçlarını kullanmaktadırlar. Medya ve kitle iletişim araçlarının birey ve toplumu ticari, kültürel ve farklı alanlarda etkilediği herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Birey hayatını hemen hemen her alanda kuşatan medya ve kitle iletişim araçları ve bu araçlar vasıtasıyla iletilen her türlü bilgi, haber, görsel ve yazılı diğer iletileri doğru anlama ve yorumlama anlamına gelen medya okuryazarlığı son zamanlarda önem kazanan bir kavram haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin yedi farklı bölge ve şehirlerinde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin medya okuryazarlık düzeylerini tespit etmektir. Tarama modeline göre yapılan bu çalışmanın örneklem grubunu Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan altı yüz Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından ilgili literatür taraması yapılarak ve Türkçe eğitimcilerinin görüşleri de alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen beşli likert biçiminde derecelendirilmiş Türkçe Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Düzeyleri Ölçeğiyle toplanmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik analizi yapılmış ve KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) test sonucu 0,653. Cronbach's alpha değeri ise 0.81 bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda Türkçe öğretmenlerinin medya okuryazarlığı düzeylerinin farklı seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Medya Okuryazarlığı, Türkçe Öğretmenleri, Türkiye Örneklemi, Türkçe Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlık Düzeyleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin ICOAEF Özel sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri