eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK, SİBER MAĞDURİYET VE İNSANİ DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet ve insani değerler arasındaki ilişkinin kendi aralarında ve demografik özellikler açısından incelenmesidir. Araştırma, İstanbul ilinin Bağcılar ilçesindeki 5 resmi ortaokulun 6.,7.,8. sınıflarında eğitim gören 191’i kız (%61,8) ve 118’i erkek (%38,2) olmak üzere toplam 309 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin yaşları 12 ile 15 arasında değişmektedir. Araştırmamızda ilişkileri ve bağlantıları inceleyen ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili veriler ‘’Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Ölçeği’’, ‘’İnsani Değerler Ölçeği’’ ve ‘’Demografik Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 15 paket programı ile yapılmıştır. Araştırma neticesinde öğrencilerin siber zorbalık durumları ile siber mağduriyet durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde korelatif bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin siber zorbalık durumları ile sorumluluk, barışçı olma, saygı ve dürüstlük şeklindeki insani değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönde ve orta düzeyde ilişkiler görülmüşken; siber zorbalık durumu ile dostluk/arkadaşlık ve hoşgörü şeklindeki insani değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönde ve zayıf ilişkiler olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma bulguları siber zorbalık, siber mağduriyet ve insani değerlere ait puanların demografik değişkenler açısından anlamlı şekilde farklılaştığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, İnsani Değerler, Ortaokul, Din Psikolojisi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 80. sayısı yayımlanmıştır.

  Dergimizin 2020 yılı ilk sayısı için makale gönderimi için son tarih 12.01.2020'dir. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler bahar sayısına hazırlanacaktır. 

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri