eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARINA AİT DİNLEME TÜRLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adaylarının kullandıkları dinleme türlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeline göre yürütülen bu çalışmanın verileri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 190 öğretmen adayından elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bodie, Worthington ve Gearhart (2013) tarafından geliştirilen ve Kaya (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Dinleme Türleri Ölçeği kullanılmış, elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda cinsiyet ve televizyon izleme süresi değişkenleri ile öğretmen adaylarının kullandıkları dinleme türleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının kendilerine ait oda ve kitaplık bulunması ile öğrenim gördükleri sınıf değişkenlerinin kullandıkları dinleme türlerini anlamlı düzeyde etkilemediği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dinleme Türleri, İlişkisel Dinleme, Çözümleyici Dinleme, Etkileşimsel Dinleme, Eleştirel Dinleme, Türkçe Öğretmeni Adayı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri