eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Günümüzde geleneksel sınıf ortamlarının yanında internet tabanlı (e) eğitim ortamları da aktif biçimde kullanılmaktadır. E-öğrenme ortamlarında, öğrenciler konuyu öğrenmek için farklı özelliklere sahip elektronik materyalleri kullanma fırsatı bulmaktadırlar. Elektronik materyaller, farklı özelliklere sahip öğrencilere eşit öğrenme fırsatları sunabilmekte, öğrencilerin motivasyonlarını artırmakta, aktif ve somut öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Ülkemizde de e-öğrenme materyali olarak Elektronik Bilişim Ağı (EBA) yaygın biçimde kullanılmaktadır. Araştırmada, Elektronik Bilişim Ağı üzerinde kullanılan sözcük öğretimine yönelik içeriklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, EBA içerik modülündeki ortaokul düzeyine yönelik hazırlanmış içerikler tespit edilmiş, tasnif edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmanın örneklemini, EBA içerik modülünde yer alan içerik türleri arasından doğrudan sözcük öğretimi ile ilgili olan video, infovideo, görsel, infografik ve doküman türü ürünler oluşturmaktadır. Örneklem EBA eğitim platformuna 2012 yılından 2018 yılına kadar yüklenmiş içeriklerle sınırlandırılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak, Elektronik Bilişim Ağı üzerinden sözcük öğretimine yönelik doküman, video, görsel, infovideo ve infografik türlerinde içeriğin kullanılabildiği, ancak bu içeriklerin ortaokul Türkçe dersi ile içeriklerin sadece %8,53’üne denk geldiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte sözcük öğretimi ile ilgili en çok doküman türünde içerik portala yüklenmiştir. Ayrıca, sözcük öğretimi ile ilgili içerikler arasında izlenmeyen yani kullanılmamış bir içeriğin olmaması da araştırmanın önemli sonuçlarındandır.

Anahtar Kelimeler
Sözcük öğretimi, söz varlığı, Türkçe dersi, EBA, içerik.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri