eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OYNAMA EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların oynama eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Ağrı il merkezinde bulunan MEB’e bağlı olan anasınıfları ile bağımsız okul öncesi eğitim kurumlarında 3-6 yaş arası eğitim gören 298 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu”, Barnett (1990) tarafından geliştirilen ve Keleş ve Yurt (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Oynama Eğilimi Ölçeği (Children’s Playfulness Scale (CPS))” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde öncelikle normallik varsayımını karşılama durumu incelenmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden faydalanılmıştır. Bağımsız örneklemlerde t Testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Verilerin anlamlılığı p<.05 düzeyinde sınanmıştır. Bulgulara göre araştırmaya katılan okul öncesi çocukların oynama eğilimlerinin orta düzeyde olduğu; çocukların oynama eğilimi toplam ve alt boyut puan ortalamalarında cinsiyet, kardeş sayısı, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, anne meslek durumu, baba meslek durumu ve ailenin gelir durumu değişkenlerine göre anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Çocukların oynama eğilimi toplam ve alt boyut puan ortalamalarında yaş değişkenine göre ise anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, Eğitim, Okul Öncesi, Oyun, Oynama Eğilimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 2019 yılı 3.sayısı için makale kabulü sona ermiştir. 2019 yılı son sayısı için makale kabulü ise devam etmektedir. 

  Dergimizin 78. sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri