eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


POPÜLER KÜLTÜRÜN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ
Bu araştırmanın amacı, popüler kültürün ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler üzerinde meydana getirdiği etkileri belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinde görev yapan 24 ortaöğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ‘‘maksimum çeşitlilik’’ örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çeşitliliği sağlayabilmek için, araştırmada farklı üç lise türünde çalışan öğretmenler seçilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden “durum çalışmasıdır”. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Popüler kültürün öğrenciler üzerindeki etkilerini velilere, öğretmenlere, okul yönetimine ve okul çalışanlarına göstermesi açısından önemlidir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre popüler kültür, öğrenci davranışlarında, olumlu ve olumsuz birçok etki oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Popüler kültür, öğrenci davranışları.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri