eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


NİNİAN SMART’IN DİN EĞİTİMİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu makalede Ninian Smart’ın din eğitimine katkıları incelenmiştir. Öncelikle onun dini araştırmaların doğası ile ilgili görüşleri din eğitimine etkisi bakımından ele alınarak değerlendirilmiştir. Onun savunduğu dogmatik olmayan, tarafsız, eleştirel, çoğulcu ve seküler ideolojileri de kapsayan dini araştırmalar yönteminin ve dinin doğasını tanımlama yaklaşımının din eğitimindeki uzanımlarını açıklamaya çalışılmıştır. Smart, hem dini araştırmalarla hem de okullardaki din eğitimiyle ilgili görüşlerini ortaya koyarken günümüz toplumunun seküler ve çoğulcu yapısını ve devletin dini konulardaki tarafsızlık ilkesini esas almıştır. Ona göre Hıristiyan merkezli ve savunmacı bir teolojinin yansıması olarak inanç geliştirmeyi hedefleyen din öğretimi yaklaşımı öğretmenler ile öğrenciler tarafından sorgulanır hale gelmiş ve temel kabulleri açısından benimsenmemeye başlanmıştır. Smart, eğitim sisteminin bütünlüğünün korunması gerektiğini ve bütün öğretim kademelerinde dinin öğretiminde organik bir bağ kurulmasını gerekli görmüştür. O, okullarda yer alan din eğitiminin tarafsız ve çoğulcu bir nitelikte olması gerektiğini ileri sürmüştür. Ayrıca din eğitimi, inanç geliştirme yerine anlayış ve hoşgörü geliştirmeye odaklanmalı ve temel hedefi çocukların din hakkında düşünme ve anlama kapasitelerinin gelişimi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Din Eğitimi, Ninian Smart, Dini Araştırmalar, Fenomenolojik Yaklaşım, İnanca Dayalı Olmayan Yaklaşım.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri