eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETİM DİLİ DEĞİŞKENİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (Afganistan Örneklemi)
Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretim dili olarak Türkçe kullanılmasının öğrencilerin dinleme becerisini geliştirmesine etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, öğretim dili olarak Türkçe kullanılmasının öğrencilerin Türkçe dil bilgisi kurallarını edinme, Türkçe dinlediğini anlama, Türkçe dinleme becerisi düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2004-2005 eğitim öğretim yılında Afganistan’da Kabil Üniversitesi Türk Dili Bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise Afganistan’da Kabil Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde iki farklı şubede öğrenim gören toplam 37 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın deney grubunu (n=20); kontrol grubunu ise (n=17) yaşları 19 ile 28 arasında değişen öğrenciler oluşturmuştur. Deneysel yöntemle yapılan araştırmanın sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe olarak dinlediğini anlama ve dinleme becerisi başarısı, öğretim dili olarak Türkçenin kullanıldığı deney grubunda önemli derecede artmış olduğunu, kontrol grubunda ise anlamlı bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, Türkçenin yabancılara öğretiminde öğretim dili olarak Türkçenin kullanılmasının öğrencilerin Türkçe dinleme becerilerinin gelişmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Öğrenim Dili Türkçe, Dinleme Becerisi, Afganistan Örneklemi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri