eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Günümüzde insanlar, her gün birden çok problemle karşılaşmakta ve karşılaştıkları bu problemlerin üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Problem çözme becerisindeki başarı, bireylerin mesleki ve sosyal başarılarını da yakından etkilemektedir. Müzik eğitimi sürecinin içinde yer alan pek çok beceri, üst düzey problem çözme becerisi gerektirmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Ankara, İstanbul ve İzmir’de öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerine yönelik algılarının, onların yaşlarına, cinsiyetlerine, sınıflarına, öğrenim görmekte oldukları okullara göre anlamlı fark gösterip göstermediğini ortaya koymak ve katılımcıların problem çözme becerilerine yönelik algıları ile onların bireysel çalgı notları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 203 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Heppner ve Petersen tarafından geliştirilen (1982), Şahin, Şahin ve Heppner tarafından (1993) Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Envanteri ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların problem çözme becerilerine yönelik algıları ile onların cinsiyetleri, yaşları, sınıfları ve öğrenim görmekte oldukları üniversiteleri arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya konmuştur. Fakat katılımcıların problem çözme becerilerine yönelik algıları ile onların bireysel çalgı başarı notları arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni Adayları, Problem Çözme, Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı, Çalgı Eğitimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri