eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


TÜRKİYE’DE SPOR YÖNETİMİ DİSİPLİNİNDE YAPILMIŞ OLAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ
Bu araştırmanın amacı, Spor yönetimi disiplininde yapılmış olan tezlerin araştırma eğilimlerinin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesidir. Araştırma betimsel bir çalışma olup tez çalışmaları doküman incelemesi yapılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın evrenini, 2000 yılından 2019 yılına kadar YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına kayıtlı “Spor Yöneticiliği”, “Spor Yönetimi”, “Spor Yönetim Bilimleri” ve “Spor Yönetimi ve Rekreasyon” Ana Bilim Dallarında yürütülen ulusal tezler oluşturmuştur. Örneklemini ise bu tezlerden elektronik erişime açık olan 292 yüksek lisans ve 49 doktora tezi olmak üzere toplam 341 tez oluşturmuştur. Verileri toplamak amacıyla Spor Yönetimi Disiplininde Yapılan Tezleri İnceleme Formu hazırlanmıştır. Bu form içerisinde; tez türü, yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, üniversite türü, araştırma yöntemi, çalışma grubu, veri analiz tekniği ve veri toplama aracı gibi 10 farklı tema içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre: spor yönetimi disiplininde yapılmış olan tezlerin en fazla 2019 yılında ve sosyal bilimler enstitüsünde yapıldığı, tezlerin en çok yüksek lisans düzeyinde olduğu, doktora düzeyindeki tezlerin ise 20 yıllık döneme oranla az sayıda olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili tezlerin en fazla kamu üniversitelerinde ve spor yöneticiliği anabilim dalında yazıldığı, araştırma tekniklerinde en çok nicel yöntemin kullanıldığı, örneklem grubu olarak en fazla sporcu ve spor yöneticileri ile çalışıldığı, veri analiz tekniği olarak korelasyon analizi, t-testi ve ANOVA, veri toplama aracı olarak ise çoğunlukla anket /ölçek kullanıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
por, Spor Yönetimi, Spor Yönetim Bilimleri, Lisansüstü Eğitim, İçerik Analizi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri