eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


İBNU’T- TARÂVE el- ENDÜLÜSÎ ve İLMÎ HAYATI
İbnu’t-Tarâve, Endülüs tarihinin en verimli zamanlarının tanıdığı, öne çıkan büyük Nahiv âlimlerindendir. Kendisinden nahiv ilmini öğrenen ve onun görüşlerini benimseyip dil ve nahivdeki metoduna göre hareket eden birçok talebe oldu. O, edebiyat ve nahiv ilmindeki gayretleriyle Mâlika şehrinden nahiv araştırmalarında hatırı sayılır bir düşünür olarak çıkmıştır. Bu konu, İbnu’t-Tarâve ve onun nahiv ilmindeki yeri ile ilgili çalışmaların azlığından dolayı kaleme alınmıştır. Nitekim böylesine önemli bir nahiv âlimiyle ilgili çalışmalar ülkemizde yok denecek kadar azdır. Bu araştırma, İbnu’t- Tarâve’nin hayatı, yetiştiği ortam, en tanınan hocaları ve ondan nahiv ilmini öğrenip, onun metotlarını benimseyen ve görüşleriyle hareket eden nahiv öğrencilerine bir ışık tutma girişimidir. Talebeleri, onun görüşlerinden hem istifade etmiş hem de başkalarının istifade etmelerini sağlamışlardır. Nitekim İbnu’t-Tarâve Endülüs’te nahiv alanında müstakil olarak eser veren ilk âlimlerdendir. Eserleri, nahiv ilminin ve kapalı yönlerinin anlaşılması, zor noktalarının ortaya konması hususunda da önem arz etmektedir. Araştırmamızda İbnu’t-Tarâve’nin doğumu, yetişkinliği, vefatı, adı, künyesi ve nesebi, ayrıca da sahip olduğu ilim ve kültür hakkında bilgiler verdik. Akabinde de hocalarının ve talebelerinin isimlerini, ayrıca şiir ile edebiyatını zikrettik. İlmi şahsiyetinden sonra en önemli noktaları vurguladığımız “sonuç” ve “kaynakça”yla çalışmamızı sonlandırdık.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
İbnu’t-Tarâve, Nahiv, Endülüs, Risâletu’l- İfsâh.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri