eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MİLLİ BAYRAM” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR DURUMLARI
Bu çalışma, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “milli bayram” kavramına yönelik algılarının metafor yoluyla belirlenmesini amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “milli bayram” kavramına yönelik geliştirdikleri metaforlar ve geliştirilen metaforların ortak özellikler açısından yer aldığı kavramsal kategoriler incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örneklem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği 1. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırmış formla adaylardan “milli bayram …………. gibidir; çünkü…............ cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde94 öğretmen adayının 47 metafor geliştirdiği tespit edilmiştir. Geliştirilen metaforlar 6 kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler: bağımsızlık olarak milli bayramlar, sosyo-kültürel etkinlik olarak milli bayramlar, tatil olarak milli bayramlar, yaşam kaynağı olarak milli bayramlar, milli ve kültürel değer aktarımı olarak milli bayramlar ve diğerdir. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının milli bayram kavramını doğru olarak algılayıp, yorumladığını göstermektedir. Bu durum öğretmen adaylarının milli bayram kavramı hakkında sahip olduğu bilginin yeterli ve doğru olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının milli bayram kavramına yönelik tutumlarının da olumlu olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Metafor, Milli Bayram, Olgu Bilim, İçerik Analizi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri