eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ZAMAN YÖNETİMİ İLE İŞ-YAŞAM KALİTESİNİN İLİŞKİSİ
Bu çalışmada örgütsel literatürde sağlık çalışanlarının çalışma ilişkilerini etkilediği düşünülen zaman yönetimi ile iş yaşam kalitesi değişkenlerinin ilişkileri araştırılmıştır. Araştırma Konya’da bulunan bir devlet hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Van Laar, Edwards ve Easton (2007) tarafından geliştirilen iş-yaşam kalitesi ölçeği ve Bülbül (2014) tarafından geliştirilen zaman yönetimi ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu her iki ölçekte likert tarzında hazırlanmıştır. İş yaşam kalitesinin Cronbach-Alpha değeri 0,852, zaman yönetiminin Cronbach-Alpha değeri 0,819 çıkmıştır. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilen verilen SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programında analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Zaman yönetimi ile iş yaşam kalitesi arasında korelasyon analizi yapılmış olup aralarındaki ilişki anlamlı çıkmıştır (p<0,05). Analiz sonucuna göre zaman yönetimi ile iş yaşam kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Programlı çalışma ve planlı çalışma arttıkça iş yaşam kalitesi de artmaktadır. Zaman yönetimi arttıkça, kariyer memnuniyeti, genel iyi olma, işi kontrol edebilme, aile iş yaşam dengesi de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Zaman Yönetimi, İş Yaşamı Kalitesi, Sağlık, Sağlık Çalışanları, Hastane.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri