eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


DİLENCİLERE YARDIM ETME SIKLIĞI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
Dilencilik insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmıştır ve çoğu kültürde etkili olmuştur. Dilencilik, Türkiye’de görünürlüğü gittikçe artan toplumsal bir sorundur. Günlük hayatta özellikle şehirlerin caddelerinde, sokaklarında, hastane ve cami girişlerinde, ulaşım yerlerinde, alt ve üst geçitlerde sık sık karşılaşılan dilenciler, gün geçtikçe kemikleşen bir sorun haline gelmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Erzurum halkının dilencilik kavramını nasıl anlamlandırdıkları, dilencilere bakış açısını ve dilencilik algısını ele alarak dilencilere yardımda bulunma sıklığını etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Araştırmada kullanılan anketin yapıldığı dönem itibariyle bireylerin %4,6’sı hiçbir zaman dilencilere yardım bulunmamaktadır. %79,8’i ara sıra ve %15,6’sı ise her zaman dilencilere yardımda bulunmaktadır. Yapılan çalışmada, Erzurum halkının görüşlerine göre dilencilere yardımda bulunma sıklığını ve bu sıklığı etkileyen faktörler sıralı lojistik regresyon analiziyle araştırılmıştır. Tahmin edilen model sonuçlarına göre, medeni durum, yaş, eğitim ve dilencilerin türleri dilenciliğe yardımda bulunma sıklığında etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca dilencilik algısı üzerine yöneltilen dilenciliğin sebebi çaresizliktir, dilencilik suçtur, dilencilik sosyal bir sorundur, dilenen herkes gerçekten dilencidir ve dilencilerin dilenirken söyledikleri şeylere inanmam ifadeleri de çalışmada etkili bulunmuştur. Bekârların evlilere göre dilencilere her zaman yardımda bulunma olasılığı daha azdır. Lise mezunlarının üniversite mezunlarına göre dilencilere her zaman yardımda bulunma olasılığı daha az bulunmuştur. 31-45 yaş aralığında ve 46 yaş ve üstündeki bireylerin 18-30 yaş aralığındakilere göre dilencilere her zaman yardımda bulunma olasılığı daha fazladır.

Anahtar Kelimeler
Dilencilik, Dilencilik Algısı, Yardım Sıklığı, Sıralı Lojistik Regresyon, Kesikli Tercih Modelleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri