eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


İŞ BECERİKLİLİĞİ, ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK, ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK, DUYGUSAL ÖZ YETERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ DEĞİŞKENLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN FARKLILIKLARI
Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının iş becerikliliği, çalışmaya tutkunluk, örgütsel erdemlilik, duygusal öz yeterlik ve duygusal zekâ puanlarının, çeşitli sosyo-demografik (cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, görev değişkeni, yaş, kurum çalışma süresi, kurum türü değişkenleri) açılarından farklılık araştırması yapılmıştır. Çalışma, Konya ilinde bulunan kamu ve üniversite hastanelerinden rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 5 hastanede yapılmıştır. Bu hastanelerde farklı dallarda çalışan 700 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. Çalışma, sağlık çalışanıyla yüz yüze anket yöntemiyle ve basit rastgele örnekleme tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler ve farklılık testleri çalışılmıştır. Araştırmada çalışmaya tutkunluk, örgütsel erdemlilik puanlarının, çeşitli sosyo-demografik (cinsiyet, medeni durum, görev değişkeni, yaş, kurum çalışma süresi, çalışılan kurum) açılardan farklılık oluşturduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İş Becerikliliği, Çalışmaya Tutkunluk, Örgütsel Erdelilik, DuygusalÖz Yeterlik, Duygusal Zekâ, Sağlık Çalışanı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri