eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


VAHDET BİLİNCİNİN KUR'AN'DAKİ TEMELLERİ
Kur’an, Allah’ın varlığını, birliğini ve eşsizliğini insanlara bildirmek için indirilmiş olan ilâhî kelâmdır. “Tevhit” olarak isimlendirebileceğimiz bu hedefi itibariyle Kur’an; insanları, eşsiz ulûhiyetin yegâne sahibinin Allah olduğuna iman etmeye davet eden bir “tevhit çağrısı”dır. Vahiy aracılığıyla inşa edilen tevhit, hem kozmolojik bakımdan kâinatta hem de beşerî yönden kişisel ve toplumsal yapıda birlik, bütünlük ve düzenin esasını teşkil eder. Adına “vahdet” diyebileceğimiz bu birlik hâli en genel anlamda, eşyanın tamamını kuşatan ve Allah’ın vahdaniyetini sembolize eden nizamın genel adıdır. Bu itibarla Kur’an’da tevhit, vahdet ve vahiy mefhumları sadece beşerî dünyaya değil, yerde ve göklerde bulunan varlıkların tamamına atfedilir. Allah’ın pek çok âyette insan tefekkürünü sürekli olarak, kozmosta bulunan düzen üzerine odaklaması, onun kalbinde tevhit esasına dayalı tahkîkî bir iman ve buna bağlı olarak kişisel ve toplumsal düzlemde bir vahdet bilinci oluşturmaya yöneliktir. Biz bu çalışmamızda vahdet bilincinin Kur’an’daki temellerini incelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Vahdet, tevhit, vahdaniyet, iman, ibadet, ahlâk.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri