eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


İMGE, İMGELEM VE İMGELEME KAVRAMLARI BAĞLAMINDA SANAT ESERİNİN OLUŞUMU
Sanatsal oluşumların insan ile var olduğu bilinmektedir. Bu oluşumların insana bağlı yaratıcı süreçleri tetikleyerek ve onlara yeni bir yaklaşım sunarak kendi başına bir sanat eseri olma niteliği kazandırdığı görülmüştür. Sanatçının toplumlardaki yerini ve önemini ortaya koyan en önemli şeylerden birisi de ona bağlı gelişen yaratımsal olgularının birçok alana yansımasıdır. Bu noktadan hareketle çalışmamızın kapsamı gereği imge, imgelem ve imgeleme bağlamında oluşturulan sanat eserinin tarihsel süreçlerdeki oluşumlarında, imge ve imgeye bağlı oluşturulan sanat eserinin sanatçıya bağlı değişken özelikleri ele alınmıştır. İmge ve imgeye bağlı oluşturulan imgelem ve imgeleme kavramlarının sanat eserindeki rollerine ilişkin özellikleri ele alınarak çalışmanın önemi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Konuya ilişkin kavramlar; nitel veriler çerçevesinde değerlendirilmiş olup, imge, imgelem ve imgeleme kavramlarına bağlı kalınarak bir sanat eserinin oluşum süreçlerindeki etkenleri ve nedensellikleri irdelenmiştir. Sanat tarihi süreçlerinde; sanat eserinde kullanılan imgenin, dönemsel olarak hangi süreçlerden geçtiği ve buna bağlı olarak o dönemlerde yaşanan toplumsal faaliyetlere ilişkin olayları ve olguları yansıtmasıyla imgenin sanattaki işlevi ve sanatçıya sunduğu yaratım süreçleri bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Sanat eserinin oluşumunda toplumsal yapı ve farklılıkların içerdiği değişkenlikler, uygarlıkların sosyokültürel özelliklerini yansıtmasının yanı sıra onlara özgü yaşamsal ritüellerin izlerinin de yansıtıldığı bir zemin oluşturduğu görülmüştür. Geçmişte var olan uygarlıkların özelliklerini günümüze taşıyan ve yansıtan imge ve imgeye bağlı kavramlar; gösterge, sembol, tema ve konu gibi unsurlarla bütünlük sağlayarak onlara ait farklılıkların yansıtılmasında da büyük bir rol oynamıştır. Bu hususta imge, imgelem ve imgeleme kavramları incelenerek sanat eserindeki yeri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat, Sanat Eseri, İmge, İmgelem, İmgeleme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 83. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır. 84. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri