eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SEYYİD SİBĞATULLAH-İ ARVASÎ (ö. 1287/1870) ve BAZI TASAVVUFÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI
Makalemizde ele aldığımız Seyyid Sibğatullah-i Arvâsî, 19. yüzyılda Van’da doğmuş Bitlis/Hizan civarında yaşamış bir mutasavvıftır. Ayrıca medrese ve tasavvuf eğitimini bir arada yapabilen ender mollalardan olup Nakşîbendîliğin Hâlidî geleneğinin önemli bir temsilcisidir. Bundan dolayı makalenin ilk aşamasında kısaca hayatı ve tarîkatından bahsedilmiştir. Gavs-i Hizanî ismiyle şöhrete kavuşan Arvâsî, Minah adlı eserinde tasavvuf yoluna girenlere ve mürîdlerine seyr u sülûk sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeleri ve yapılması gerekenleri anlatmıştır. Bu kapsamda, özellikle eserde bahsi geçen seyr u sülûk, sâlik, mürîd ve mürşidin durumu, rabıta ve fenâ’ya ulaşma gibi konulara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sibğatullah-i Arvâsî, Gavs-i Hizanî, tarîkat, mürşid ve mürîd.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri