eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


TÜRKİYE’DE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI TEMELLİ UYGULAMALAR YAPAN OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN DENEYİMLERİ: BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI
Reggio Emilia yaklaşımı, okul öncesi alternatif eğitim yaklaşımlarından bir tanesidir. Yapılandırmacı, sosyal-yapılandırmacı ve eleştirel pedagoji kuramlarına uygun olan eğitimin savunulduğu bu yaklaşıma göre, çocuklar, merak ettikleri konular hakkında araştırmalar yürüterek, ilgi duydukları konularda projeler üreterek, zengin çevrelerde yaparak-yaşayarak, bilimsel süreç becerilerini kullanarak, görsel sanatlar ve oyun gibi farklı yollar kullanarak bilgilerini yapılandırırlar. Son yıllarda Türkiye’de yaygın olarak kullanılmasına rağmen, uygulamalara ilişkin yeterince araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Reggio Emilia yaklaşımını temel alarak uygulamalar yapan okul öncesi öğretmenlerinin, yaklaşımı uygulama deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmektir. Araştırmada, amaca uygun olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden “olgubilim” deseni kullanılarak veri toplama ve veri analizi gerçekleştirilmiştir. Veriler, yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme stratejisiyle İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde Reggio Emilia yaklaşımını temel alarak uygulamalar yapan gönüllü 20 okul öncesi öğretmeninden oluşmuştur. Veriler, olgubilim araştırma desenine uygun olarak “tematik analiz” tekniği ile çözümlenmiştir. Bu araştırmada, katılımcıların, çocukları, özgür, yaratıcı, sosyal, zeki, meraklı ve yeterli gördükleri ve her çocuğun bireyselliğini göz önünde bulundurdukları tespit edilmiştir. Çocukların öğrenme süreçlerinde, katılımcı öğretmenler farklı rollere girerek, aileler ve çocuklarla işbirliği içinde çalıştıkları bulunmuştur. Katılımcıların, Reggio Emilia yaklaşımını çevre prensibine uygun olarak, çevreyi düzenlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, projeler ve araştırmalar yoluyla, çocukların yaparak-yaşayarak öğrendiği, eğitimin her aşamasında öğretmenlerin dokümantasyon yaptığı, çocukların sorgulama becerileri, çevre bilinci, yaratıcılığı, özgüveni ve problem çözme becerilerinin desteklendiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen, Deneyim, Olgubilim, Reggio Emilia Yaklaşımı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri