eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIKLARI NOT ALMA STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Not alma, bireyin tüm yaşamı boyunca başvurduğu bir öğrenme ve hatırda tutma stratejisidir. Temelde önemli olanı ayırt etme olarak değerlendirilebilecek not alma; kısaltma, vurgulama, anahtar kelime belirleme, kendi cümleleriyle sade, açık ve anlaşılır şekilde ifade etme, bilgiyi organize etme gibi pek çok stratejiyi de içinde barındıran dilsel ve bilişsel bir süreçtir. Erken yaştan itibaren öğrenciye kazandırılacak etkili not tutma becerisi, iş yaşamındaki ve akademik yaşamdaki başarıyı artırma bakımından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin okudukları ve dinledikleri metinleri not alırken hangi stratejileri kullandıklarını, bu stratejilerin öğrenim gördükleri bölümlere ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Betimleyici bir nitel araştırma özelliğine sahip olan bu çalışmanın araştırma grubu, eğitim fakültesinin birinci sınıflarının beş farklı programında (Türkçe, İngilizce, matematik, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği) öğrenim gören 222 öğretmen adayıdır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak da uzman görüşü alınarak belirlenen iki adet okuma ve dinleme/izleme metni kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin oluşturduğu dokümanların incelenmesi için ilgili literatür taranıp uzman görüşü alınarak son şekli verilen not alma stratejileri formu kullanılmıştır. Veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının okurken en fazla altını çizme, renklendirme ve sadeleştirme stratejilerini; dinlerken ise en fazla doğruluk, objektiflik ve sadeleştirme stratejilerini kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarına farklı not alma teknikleri tanıtılarak lisans eğitimi süresince bunları kullanma konusunda adayların teşvik edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, Not Alma Stratejileri, Okuma, Dinleme/İzleme, Öğretmen Adayları.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri