eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


YALNIZLIĞIN BAĞLANMA STİLLERİ, BEĞENİLME ARZUSU VE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırmada yalnızlık ile bağlanma stilleri, beğenilme arzusu ve olumsuz değerlendirilme korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca bireylerin yalnızlık düzeylerinin medeni durum ve cinsiyet açısından farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Çalışma ilişkisel tarama yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri yaşı 19 ve üzeri olan 485 kadın ve 205 erkek katılımcıdan toplanmıştır. Çalışma grubunda yer alan bireylerin 257’ si evli, 433’ü bekârdır. Araştırmanın verileri De Jong Gierveld Yalnızlık Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi, Beğenilme Arzusu Ölçeği ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği ile toplanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, yalnızlığın korkulu ve saplantılı bağlanma stili ile pozitif; güvenli ve kayıtsız bağlanma stili ile negatif açıdan anlamlı ilişkide olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yalnızlık ile olumsuz değerlendirilme korkusu ve beğenilme arzusu arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Regresyon analizi sonucunda, bireylerin yalnızlık düzeylerini korkulu, güvenli ve saplantılı bağlanma stilleri ile beğenilme arzusu değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı, kayıtsız bağlanma stili ile olumsuz değerlendirilme korkusu değişkenlerinin önemli düzeyde yordamadığı tespit edilmiştir. Bulgular cinsiyet ve medeni durum değişkenleri açısından incelendiğinde yalnızlık düzeyinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ancak medeni duruma göre önemli düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak toplumda bireylerin kişilerarası ilişkilerini, iletişim ve diğer sosyal becerilerini geliştirici çalışmalar yürütülebilir. Ayrıca yalnızlığı önlemek için bireylerin sosyal destek kaynakları arttırılabilir.

Anahtar Kelimeler
Yalnızlık, Bağlanma, Bağlanma Stilleri, Beğenilme Arzusu, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri