eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


OKUMA YAZMA UYGULAMA VE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ: MADDE VE ISI ÜNİTESİ
Bu araştırmada işbirlikli öğrenme modelinin 6. sınıf “Madde ve Isı” ünitesinde öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırmada işbirlikli öğrenme modelinin Okuma-Yazma-Uygulama ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri yöntemlerinin, öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel yöntem ve öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla betimleme-tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ağrı ilinde iki farklı ilköğretim okulunda öğrenim gören 123 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Ön Bilgi Testi (ÖBT), Akademik Başarı Testi (ABT) ve Öğrenci Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ön bilgi testi ve akademik başarı testlerinden elde edilen verilere ANOVA uygulanmıştır. Ayrıca öğrenci kişisel bilgi testlerinden elde edilen verilere tanımlayıcı istatistikler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ÖTBB yönteminin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin başarı düzeyleri, OYU yönteminin ve öğretmen anlatımlı yönteminin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin başarı düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin sosyoekonomik durumlarının akademik başarılarını etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İşbirlikli öğrenme, OYU, ÖTBB, Madde ve ısı

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri