eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Araştırma hemşirelik öğrencilerinin eğitimlerine ilişkin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitenin hemşirelik bölümünde 2017-2018 eğitim yılı bahar döneminde kayıtlı olan 629, örneklemini araştırmanın yapıldığı zamanda devamsızlık yapmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve veri toplama araçlarını eksiksiz dolduran 608 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler anket formu ve Öğrenci Doyum Ölçeği- Kısa Form (ÖDÖ-KF) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Chronbach’s α, bağımsız gruplarda t testi ve One Way-ANOVA analizleri kullanıldı. Öğrencilerin, ÖDÖ-KF’ndan aldıkları toplam puan ortalaması 164.92±33.07’dur. ÖDÖ-KF alt boyutlarından aldıkları puanlar sırasıyla; okul yönetimi 3.15±0.72, kararlara katılım 3.13±0.75, öğretim elamanları 3.10±0.76, bilimsel sosyal ve teknik olanaklar 3.10±0.67 ve eğitim öğretimin niteliği 3.08±0.75 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yaş, hemşirelik bölümünü tercih sırası, hemşirelik bölümüne isteyerek gelme durumu, hemşirelik bölümünde okumaktan memnuniyet durumu ve genel not ortalaması ile ÖKÖ-KF toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet, sınıf, ailenin ekonomik durumu, sosyal etkinliklere, bilimsel etkinliklere ve öğrenci topluluklarına katılma durumu ile ÖKÖ-KF toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Araştırma sonucu öğrencilerin hemşirelik eğitiminden orta düzeyde memnun olduğunu, yaş, hemşirelik bölümünü tercih sırası, hemşirelik bölümüne isteyerek gelme durumu, hemşirelik bölümünde okumaktan memnuniyet durumu ve genel not ortalamasının hemşirelik eğitiminden memnuniyeti etkileyen özellikler olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Hemşirelik Öğrencisi, Hemşirelik Eğitimi, Eğitim Memnuniyeti, Hemşirelik, Eğitim.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri