eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE ve TASAVVUFÎ/İŞÂRÎ TEFSİRLERDE ASHÂB-I KEHF KISSASI
Mutasavvıflar Ashâb-ı Kehf’i, tasavvufla özdeş gördükleri fütüvvet konusunun öncülerinden saymışlar, onların meziyetlerini de tasavvuf ve fütüvvet ehli için örnek kabul etmişlerdir. Onlarla ilgili olağanüstü durumlar evliyânın kerâmetlerinin hak ve sâbit olduğunun delilleri arasında zikredilmiştir. Ashâb-ı Kehf Allah’ın dostları (evliyâ) ve kendi zamanlarının evtâdı olarak görülmüş; onların özellikleri ile tasavvufî hayat tarzı arasında paralellikler kurulmaya çalışılmıştır. Bu bakış açısıyla tasavvufî/işârî tefsirlerde Ashâb-ı Kehf Kıssası hakkında pek çok yorum yapılmıştır.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Ashab-ı Kehf, Tasavvuf, İşârî Tefsir, Fütüvvet, Keramet.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri