eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SOSYAL ÇALIŞMACILARIN/SOSYAL HİZMET GÖREVLİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İnsan olmanın en temel özelliklerinden biri gerek kendisi gerekse çevresi ile iletişim kurma ihtiyacı duymasıdır. İnsanlar duygu, düşünce, inanç ya da fikirlerini iletişim kurarak diğer bireylerle paylaşır ya da diğer bireylere aktarır. Bu duygu, düşünce, inanç ya da fikirleri paylaşma ya da aktarma süreci iletişim süreci olarak ifade edilebilir ve bu süreçte insanların etkili ve başarılı iletişim kurabilmeleri kişisel iletişim becerilerine bağlıdır. Sosyal bir varlık olan, topluluklar oluşturan ve toplum içinde yaşayan insanın iletişim becerilerinin önemli olduğu ve ön plana çıktığı birçok mesleği icra ettiği de bir gerçektir. Etkili ve başarılı iletişimin ön plana çıktığı alanlardan biri de sosyal hizmetler alanıdır. Sosyal çalışma/hizmet görevlileri üzerinde çalıştıkları her vakada ve gerçekleştirdikleri her görüşmede iletişim becerilerini kullanmak zorundadır. Bu araştırmada farklı bireylerle çalışma sürecinin başarı ile yönetilmesinde ve etkili bir iletişim kurulmasında önemli bir yere sahip olan sosyal çalışma/hizmet görevlilerinin iletişim becerilerinin cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, mezuniyet alanı, hizmet süresi ve kronik rahatsızlığa sahip olma durumu gibi fiziksel ya da psikolojik unsurlara bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Korkut Owen ve Demişbaş Çelik’in geliştirdiği İletişim Becerileri Ölçeği-Yetişkin Formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programı kullanılarak non-parametrik testlerden Ki-Kare Uygunluk Testi, Mann-Whitney U testi, Bartlett Küresellik Testi, Kruskal Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kolmogorov-Smirnov Testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda sosyal çalışma görevlilerinin iletişim becerilerinde ve ölçeğin alt boyutlarında eğitim düzeyi, mezuniyet alanı ve kronik rahatsızlığa sahip olma durumunun etkili olarak farklılaşmalara neden olduğu buna karşın cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi ve hizmet süresinin bir farklılaşmaya neden olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İletişim Becerileri, Sosyal Çalışmacı, Sosyal Hizmet Görevlisi, Etkili İletişim, Kişilerarası İletişim.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri