eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ile SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Araştırmanın amacı, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin seviye belirleme sınav sonuçları ile bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Ayrıca bu çalışmada öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile demografik özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Erzurum ilinde bir ortaokulda öğrenim gören 99 sekizinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. “Bilimsel Süreç Beceri Testi” (BSBT) ve “Seviye Belirleme Sınavı” (SBS) veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin SBS puanları, SBS Fen ve Teknoloji netleri ile BSBT toplam puanları arasında olumlu yönde doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin, değişkenleri belirleme ve işe vuruk tanımlama getirebilme alt becerilerinde erkek öğrencilere göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Diğer demografik özellikler açısından bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Bilimsel Süreç Becerileri, Seviye Belirleme Sınavı, Fen ve Teknoloji.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri