eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNİN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)
Bu araştırmanın amacı ilkokul öğretmen ve yöneticilerinin 4+4+4 eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Ayrıca 60 ayını dolduran çocukların ilkokula gönderilmelerinin, uygulamada ortaya koymuş olduğu olumlu veya olumsuz sonuçlara ilişkin öğretmen görüşlerinden yararlanmak amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda betimsel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Araştırma hem nicel hem de nitel boyutlara sahip olduğundan aynı zamanda bir karma araştırma örneğidir. Araştırmanın veri toplama aracı olarak da anket ve görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Siirt ili merkezindeki farklı sosyo – ekonomik ve kültürel çevrelerde bulunan ilkokul ve ortaokullarında görevli olan bütün öğretmenler ve okul yönetici oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi olarak seçkisiz örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilen ve random örneklem yöntemine başvurulmuştur. İl merkezindeki 2500 civarındaki öğretmenin yaklaşık %35'ine ulaşılmış ve 535 katılımcıdan yazılı görüş alınmıştır. Görüşme verilerinin analizinde nicel veriler için SPSS paket programından yararlanılmış; nitel veriler için de içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında yeni eğitim sisteminin uygulayıcıları olan öğretmen ve yöneticilerin 4+4+4 eğitim sisteminin hem güçlü hem de zayıf yönleri konusunda görüşlere sahip oldukları ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri sundukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
4+4+4 eğitim sistemi, 6 yaş, öğretmen görüşleri, okul yöneticisi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri