eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







Özet


es-Sübki’nin Tabâkâtü’ş-Şâfiiyyet’il-Kübrâ Adlı Eserindeki Nahiv ile İlgili Görüşleri
İmam Tâcettin Abdülvahhab b. Ali b. Abdülkafi es-Sübkî’nin Tabâkâtü’ş-Şafiyet’il- Kübrâ adlı kitabı değerli bir eser olup; fıkıh, hadis, tarih ve literatür gibi bilimlerle birlikte nahiv ilminin de kitapta önemli bir payı bulunmaktadır. Bu çalışmanın önemi ise kitaptaki nahiv meselelerinden ileri gelmektedir. Bu çalışmada, analitik ve niteleyici metot esas alınıp nahiv meseleleri incelenerek ve analiz edilerek işlenir, bazen de eleştirici metot kullanılmaktadır. Çalışmada, Kur’an-ı Kerim ayetleri, sure ismi, ayet numarası ve şiir örneklerine özen gösterilmiş, şiir örnekleri sahiplerine nispet edilerek şiir divanlarından tahriç edilmektedir. Çalışma, Tabâkâtü’ş-Şafiyet’il-Kübrâ adlı eseri ve eserin yazarını tanıtır; nahiv ile ilgili meseleleri ele alarak açıklar. Özellikle es-Sübkî’nin görüşlerinden bahsederek bu görüşleri açıklamayı ve söz konusu görüşleri zenginleştiren bazı destekleyici görüşleri vermeyi hedeflemektedir. Tabâkâtü’ş-Şafiyet’il-Kübrâ kitabı, Arapça bilgini ve din âlimlerinin ilgisini çeken önemli bir grup meseleler içerdiği sonucuna varılması gibi; bu çalışmada birçok sonuçlara varılmıştır. Essübki’nin o meseleler hakkındaki görüşleri belli olmuş ancak görüşleri şeyhi Ebî Hayyan el-Endelüsî’den aldığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tabâkâtü’ş-Şâfiiyyet’il-Kübrâ, Nahiv Meselesi, es-Sübkî, Şiir Örnekleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri