eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


KORONAVİRÜS (COVİD 19) SALGINININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİLERİ: ADIYAMAN PARK AVM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu çalışma, Adıyaman ilinde faaliyet gösteren Adıyaman Park AVM’deki işletmelerin ekonomik olarak Covid 19 salgınından nasıl etkilendikleri, uygulanan ekonomi politikalarına bakış açıları ve pandemi sonrası ekonomik öngörülerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, Adıyaman Park AVM’deki işletme yöneticilerinin konuyla ilgili görüşlerini ölçmek üzere toplam 31 soruluk bir anket uygulanmıştır. Yapılan anket çalışmasından sonra elde edilen veriler istatistik programında analize tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında, katılımcıların demografik özelliklerinin tespit edilmesi için frekans ve yüzde analizleri kullanılmıştır. Diğer taraftan, Covid 19 salgınının işletmeler üzerindeki ekonomik etkilerine yönelik katılımcı görüşlerini tespit etme noktasında t-testi ve tek yönlü Anova analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilere bakıldığında, katılımcıların %77,5’inin gelecekle ilgili önemli kaygılar duyduğu görülmüştür. Yine katılımcıların %50’si kendi işyerlerini kapatma korkusu yaşarken, %93,8’i ise küçük ölçekli işletmelerin kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağını düşünmektedir. Öte yandan katılımcıların %71,9’u iş yerlerindeki çalışan sayısını azaltacağını belirtmiştir. Bunun neticesi olarak ta, ülke çapında işsizlik oranının artacağını ifade edenlerin sayısının çok yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan bu çalışmayla, Covid 19 salgınının işletmeler üzerinde oldukça olumsuz ekonomik etkiler meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Covid 19, Salgın, İşletme, Ekonomik faaliyetler, Araştırma.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri