eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 3-4 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN ÇOCUĞA UYGUNLUK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA SEÇTİKLERİ KİTAPLARIN SEÇİLEN YAŞ GRUBU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erken çocukluk döneminde; çocukları hem resim hem de edebiyatı kapsayan iki sanat dalıyla tanıştıran ilk kaynak resimli hikâye kitaplarıdır. Resimli hikâye kitapları çocukların; bilişsel, dil ve sosyal duygusal gelişimini desteklemektedir. Erken çocukluk döneminde kullanılan hikâye kitaplarındaki resimlerin; hikâyenin konusunu açıklama, çocukların hayal dünyasını ve estetik duygularını geliştirme, bazen bir sözcüğün yerini tutma bazen de yazılı metindeki sözcüğün anlamını somutlaştırma özelliği taşıması önemlidir. Karmaşık nesne ve olayların kavranması için yazı ve resim bütünlüğü aranan kriterdir. Resimli hikâye kitaplarını yetişkin okur, çocuklar ise hem dinler hem resimlerine bakar. Bu çalışmada ise çocukların hikâye kitaplarını yetişkinin yardımı olmadan resimlere bakarak anlatmaları istenmiştir. Araştırmada 3- 4 yaş dönemi için hazırlanmış resimli çocuk kitapları (kimlik bilgisi, iç ve dış yapı kriterleri) incelenerek elemeden geçirilmiştir. Aranan kriterleri sağlayan kitapları çocuklardan görsel olarak okumaları istenmiştir. Çocukların verdiği yanıt ve yorumlar nicel olarak incelendiğinde cinsiyet ile içerik resmine verilen tepkiler arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir (x2(1)=,337; p>.05).Nitekim gözlenen sıklık ile beklenen sıklık değerleri birbirine oldukça yakın bulunmuştur. Yine cinsiyet ile kapak resmine verilen tepkiler ((x2(1)=,887; p>.05) ve hikaye resim uyumuna verilen tepkiler (x2(1)=,939; p>.05) arasında da anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Frekans dağılımlarında incelenen kitapların kapak resimleri araştırmacılar tarafından 43 (%95,6), çocukların 14 (%56,0) uyumlu bulunmuştur. İçerik resimlerinde araştırmacılar kitapların %97,8, çocuklar ise %48,0 uyumlu bulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Çocuk kitapları, Çocuk edebiyatı, Yazın inceleme kriterleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri