eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


ERGENLERİN BENLİK SAYGISI İLE KARİYER KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELECEK BEKLENTİSİNİN ARACI ROLÜ
Bu araştırmada, ergenlerin benlik saygısı ile kariyer kaygısı arasındaki ilişkide gelecek beklentisinin aracı rolü incelenmiştir. Araştırmada genel tarama araştırmalarına giren ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi İstanbul’da devlet lisesine devam eden ve 14-18 yaş aralığında bulunan 306 ergenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Benlik Saygısı Ölçeği, Kariyer Kaygısı Ölçeği ve Gelecek Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ergenlerin benlik saygısı ve kariyer kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkide gelecek beklentisi aracı rolü Regresyon Temelli Bootstrapping Tekniğiyle ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularında, ergenlerin benlik saygısı ve gelecek beklentisi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ve benlik saygısının gelecek beklentisi üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Araştırmanın bir diğer bulgusunda, ergenlerin benlik saygısı ve gelecek beklentisi ile kariyer kaygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, benlik saygısı ve gelecek beklentisinin ergenlerin kariyer kaygısı üzerinde anlamlı birer yordayıcılar olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda ergenlerin benlik saygısı ve kariyer kaygısı arasında gelecek beklentisinin aracı rolü anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ergen, Benlik saygısı, Gelecek beklentisi, Kariyer, Kariyer kaygısı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri