eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SALGIN HASTALIK DÖNEMİNDE NOMOFOBİ VE KAYGI DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte çağın yeni fobisi, akıllı telefondan yoksun kalma korkusu olarak ifade edilen Nomofobi olmuştur. Dünyayı etkisi altına alan COVID 19 ile beraber, salgını kontrol altına alabilmek için getirilen kısıtlamalar ve günlük hayatta yaşanan değişimler, bireyleri yakınlarıyla iletişim kurmak, internet üzerinden alışveriş yapmak gibi nedenlerle yaşamın her alanında kullanılan telefonlara bağımlı hale getirmiştir. Araştırma, Türkiye genelinde kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 18 yaş ve üstü, akıllı telefon kullanan bireylere gönüllük esasına dayalı olarak online anket yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada 20 maddeden ve dört alt boyuttan oluşan Nomofobi Ölçeği (NMP-Q) ile 18 madde ve dört alt boyuttan oluşan salgın hastalık kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada içinde bulunduğumuz COVID 19 salgın hastalık döneminde toplumun nomofobi ve kaygı düzeyinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda sosyo-demografik değişkenlerden yaş, medeni durum, öğrenim durumu ve yaşanılan yer ile katılımcıların nomofobi ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, cinsiyet ile nomofobi ve kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca COVID-19 geçirme durumu ile kaygı düzeyi ve COVID-19’a yakalanma korkusu ile nomofobi ve kaygı düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise nomofobi ölçeği ile salgın hastalık kaygı ölçeği arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
19, Kaygı, Nomofobi, Salgın hastalık, Sosyo-demografik.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri