eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


TÜKETİCİLERİN DAYANIKLI TÜKETİM MADDESİ SATIN ALMA DEĞER BOYUTLARI VE TÜKETİCİLERİN ÇALIŞMA VE ÖĞRENCİ OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin dayanıklı tüketim maddesi satın alma değer boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve satın alma değerlerinin çalışma durumu ve öğrenci olma durumlarına göre farklılıklarını incelemektir. Bu araştırmada veriler (N=140) İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji ve Mühendislik bölümü öğrencileri, üç ayrı üniversitede görev yapan akademisyenler ve çeşitli mesleklerden diğer yetişkinlerden toplanmıştır. Araştırmada kullanılan yöntem ilişkisel tarama yöntemidir ve verilerin toplanmasında örneklem grubuna Perceived Value (PERVAL) ve anket formu uygulanmıştır. Verilerin toplanması aşamasından sonra elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri yapılmıştır. Satın alma değer boyutları arasındaki ilişkiyi ve satın alma değerlerinin çalışma durumu ve öğrenci olma durumlarına göre farklarını sınamak üzere Pearson Korelasyon Analizi, t Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; tüketicilerin satın alma değer boyutları arasında anlamlı ilişki olduğu, ancak satın alma değerlerinin çalışma durumu ve öğrenci olma değişkenlerine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tüketicilerin Satın Alma Değerleri, Çalışma, Öğrenci.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri