eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


FARKLI YAŞ ARALIĞINDAKİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA, YAZMA, KALEM TUTMA, DERSE KATILMA VE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İlkokul birinci sınıf, birçok temel becerinin kazandırıldığı bir dönemdir. İlkokul birinci sınıf düzeyinde kazanılan beceriler öğrencilerin daha sonraki öğretim dönemlerini de etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, 60-71 ve 72-84 ay yaş aralığındaki birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma ve kalem tutma becerileri, derse katılma durumları ve akademik başarılarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma tarama modeline dayalı betimsel bir durum çalışması olup nitel araştırma yaklaşımına göre desenlenmiştir. Çalışma grubu, ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiş olup 38 ilkokul birinci sınıf öğrencisi ve onların 19 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma verileri, gözlem, görüşme ve doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Çalışma bulguları incelendiğinde 60-71 aylık öğrenciler ile 72-84 aylık öğrenciler arasında derse katılım açısından bir farklılığının olmadığı dikkati çekmektedir. Yazı kalitesi ve yazma becerisinin, bazı öğrenci çiftlerinde büyük olan öğrencinin lehine, bazı öğrenci çiftlerinde ise küçük öğrencinin lehine daha iyi olduğu görülmektedir.Kalemi doğru tutma noktasında her iki gruptan eşit sayıda öğrencinin düzeltilmeye muhtaç problemleri olduğu, bu öğrenciler dışındaki tüm öğrencilerin kalemi doğru tuttuğu belirlenmiştir. Bulgular, yaşça büyük olan çocukların toplam okuma becerisi puanlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Akademik başarı incelendiğinde ise yaşça büyük olan öğrencilerin toplam puanının yaşça küçük öğrencilerden 2 puan fazla olmasına karşın öğrenci çiftlerinin yarıdan fazlasının sınıftaki başarı düzeyinin aynı ya da birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bulgulardan hareketle ebeveynlere, öğrencilerin okula başlama döneminin belirlenmesinde yaş değişkeni yanında sosyal, psikolojik ve fizyolojik olgunlaşma ve hazır olmanın da etken olabileceğini göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yazı Öğretimi, Kalem Tutma, Okunabilirlik, Yazma Hızı, Okula Başlama Yaşı

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri