eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


FARKLI YAŞ ARALIĞINDAKİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA, YAZMA, KALEM TUTMA, DERSE KATILMA VE AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İlkokul birinci sınıf, birçok temel becerinin kazandırıldığı bir dönemdir. İlkokul birinci sınıf düzeyinde kazanılan beceriler öğrencilerin daha sonraki öğretim dönemlerini de etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, 60-71 ve 72-84 ay yaş aralığındaki birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma ve kalem tutma becerileri, derse katılma durumları ve akademik başarılarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma tarama modeline dayalı betimsel bir durum çalışması olup nitel araştırma yaklaşımına göre desenlenmiştir. Çalışma grubu, ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiş olup 38 ilkokul birinci sınıf öğrencisi ve onların 19 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma verileri, gözlem, görüşme ve doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Çalışma bulguları incelendiğinde 60-71 aylık öğrenciler ile 72-84 aylık öğrenciler arasında derse katılım açısından bir farklılığının olmadığı dikkati çekmektedir. Yazı kalitesi ve yazma becerisinin, bazı öğrenci çiftlerinde büyük olan öğrencinin lehine, bazı öğrenci çiftlerinde ise küçük öğrencinin lehine daha iyi olduğu görülmektedir.Kalemi doğru tutma noktasında her iki gruptan eşit sayıda öğrencinin düzeltilmeye muhtaç problemleri olduğu, bu öğrenciler dışındaki tüm öğrencilerin kalemi doğru tuttuğu belirlenmiştir. Bulgular, yaşça büyük olan çocukların toplam okuma becerisi puanlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Akademik başarı incelendiğinde ise yaşça büyük olan öğrencilerin toplam puanının yaşça küçük öğrencilerden 2 puan fazla olmasına karşın öğrenci çiftlerinin yarıdan fazlasının sınıftaki başarı düzeyinin aynı ya da birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bulgulardan hareketle ebeveynlere, öğrencilerin okula başlama döneminin belirlenmesinde yaş değişkeni yanında sosyal, psikolojik ve fizyolojik olgunlaşma ve hazır olmanın da etken olabileceğini göz önünde bulundurmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yazı Öğretimi, Kalem Tutma, Okunabilirlik, Yazma Hızı, Okula Başlama Yaşı

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri