eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN CHAID ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu çalışma yöneticilerde boyun eğici davranış eğilimlerinin oluşmasında önemli olabileceği düşünülen etkenlerin belirlenmesi üzerine yapılmıştır. Veriler Dumlupınar Üniversitesi’nde okuyan 643 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisinden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Üzerinde araştırma yapılan öğrencilerin çalışma için en büyük özellikleri, ileride farklı yönetim basamakları için örgütlerin dış yönetici kaynaklarını oluşturacak olmalarıdır. Elde edilen verilere karar ağacı algoritmalarından CHAID analizi uygulanmıştır. Yapılan bu çalışmada boyun eğici davranış eğilimine etki eden en önemli değişkenin “annenin eğitim düzeyi” olduğu görülmüştür. Analiz bulgularına göre “annesi okuryazar olmayan öğrencilerin” boyun eğici davranış eğilimine etki eden en önemli değişkenin ise “şu ana kadarki yaşantıda karşılaşılan fiziksel şiddetin varlığı” olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yönetici, Boyun Eğici Davranışlar, Chaid Analizi, Karar Ağaçları.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri