eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


KOCANIN HAKLARI BAĞLAMINDA “KADININ İZİNSİZ EVDEN ÇIKAMAYIŞI” İLE İLGİLİ HADİSLERİN TAHLİLİ VE MEZHEP İMAMLARININ ANLAYIŞLARI
Cahiliye devrindeki kadın anlayışını, devrim denebilecek haklarla, alt üst eden ve kadına yepyeni bir statü kazandıran İslâm, daha sonra Hz. Peygamber dönemindeki çizgisini sürdürememiş ve geriye dönüş başlamıştır. Bunun en büyük sebeplerinden birisi, sahih olmayan rivayetler, bu rivayetlere bina edilen hükümler ve bilerek ya da bilmeyerek ayet ve sahih hadisleri gözardı eden veya onları görgü/birikimleri doğrultusunda, örfe/atalar dinine göre, yorumlayan “insan unsuru”dur. İnsan unsurunun müdahil olduğu her şey sorgulanmaya açık ama kutsallaştırılmaya kapalıdır. Bugünün İslam bilginlerinin ve özellikle de hadis âlimlerinin üzerine düşen en büyük görev bu dinin temel kaynaklarında yer alan rivayet ve hükümleri bir kez daha gözden geçirerek sağlam ve sakim olanı birbirinden ayırmaktır. İşte bu çalışma İslam hukukunda sözü geçen bazı mezheplerin (özellikle ehl-i sünnetin dört mezhebinin) delil olmak üzere kullandıkları, evli kadınların ihtiyaçları dolayısıyla dışarı çıkma iznini kısıtlayan hatta yok eden bazı rivayetlerin muhaddislere göre tahlilini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kadın, İzin isteme, Evden Dışarı çıkış, Nafaka, Nüşuz

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri