eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


İBÂDİ TEFSİR USÛLÜNE GENEL BİR BAKIŞ
İbâdilik hakkında Müslüman ve gayri-Müslim ilim adamlarının çalışmalarının son zamanlarda artmasına rağmen istenilen seviyede olmadığı rahatlıkla söylenebilir. İbâdiliğin mezhep olarak tarihi gelişimini ele alan bir hayli çalışma önceliğini korurken, söz konusu mezhebin İslami ilimler sahasında ortaya koyduğu eserler hâlâ meraklı araştırmacıları beklemektedir. Bu nedenle her geçen gün yeni bir yazmanın gün yüzüne çıkarıldığı İbâdilikle ilgili çalışmaların etraflı bir şekilde ele alınmasına ciddi ihtiyaç vardır. Genel İbâdi-İslam literatürüne bakıldığında ise, İbâdi fıkhı ve kelamı konusundaki eserlerle mukayese edildiğinde en fakir alanın İbâdi tefsir çalışmaları olduğu görülecektir. Belki söz konusu alanda yeterli İbâdi malzemenin olmayışı bu sessizliği tetiklemiş olabilir, fakat bugün İbâdi tefsir algısını ve tasavvurunu ortaya çıkaracak bir literatürün mevcudiyeti de aşikârdır. Bu makalede, İbâdi müfessir ve âlimlerin eserleri çerçevesinde, İbâdi tefsir usûlünün imkânı üzerinde durulacaktır. Araştırdığımız kadarıyla herhangi bir çalışmanın bulunmadığıbu alanda, İbâdi tefsir usûlünün öncelikli maddeleri, diğer tefsir usûlleriyle olan benzerlikleri ve farklılıkları ve İbâdi tefsir usûlünün genel tefsir çalışmalarına hangi açılardan katkıda bulunduğu ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tefsir, Müfessir, Gelenek, İbâdilik, Usûl

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri