eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmen adaylarının Okuma Eğitimi dersiyle ilgili görüş ve önerilerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 80 üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşmeden yararlanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Türkçe öğretmen adaylarının okuma eğitimi derslerinin Türkçe Öğretim Programı’ndaki amaç ve kazanımlardan kopuk olduğunu, derslerde uygulamaya dayalı etkinliklerin yetersiz kaldığını ve derslerin mesleki tecrübeye rehberlik etme noktasında yapılandırılamadığını düşündükleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretmen Adayları, Okuma Eğitimi Dersi, Derse Yönelik Görüş, Derse Yönelik Öneriler.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri