eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SANATOKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde okuyan müzik ve resim öğrencilerinin sanat okuryazarlığını düzeylerini belirlemek, okuryazarlık uygulamaları hakkında bilgi vermek, sanat uygulamalarında kuram bilgilerini kullanmalarını sağlamak ve güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrencilerinin okutulduğu ders programının sanat okuryazarlığı becerilerini geliştirmelerine katkısı bulunup bulunmadığını belirlemektir. Araştırma grubu Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü müzik(120) ve resim(120) öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu araştırma betimsel bir alan çalışması olup,kaynak tarama ve nicel araştırma tekniklerine başvurulmuştur. Nicel verileri çözümlemede her iki grubun okuryazarlık düzeyleri arasındaki farkları bulmak için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Ayrıca her iki grubun kendi içerisindeki okuryazarlık düzeyleri arasındaki farkların anlamlılık düzeyleri için bağımsız örneklem tek yönlü varyans testi ve bu farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu gösterebilmek için ise Tukey HSD testi uygulanmıştır. İki grubun arasındaki farkı görebilmek için yapılan t testi sonuçlarına bakıldığında anlamlılık değeri 0,001 olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki ilişkinin p <0,05 düzeyinde istatiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Resim öğrencilerinin müzik öğrencilerine göre sanat okuryazarlığı düzeyleri daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Müzik ve resim öğrencilerinin sınıflara göre sanat okuryazarlığı farklılıklarını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizinde ise sınıf düzeyi yükseldikçe okuryazarlık düzeylerinin de yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Her iki sınıf arasındaki ilişki ise p< 0,05 düzeyinde anlamlı olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sanat, Sanat Okuryazarlığı, Müzik, Resim.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 89. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 90. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 90. sayımız için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Dergipark Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri