eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMDE YÜKSEKÖĞRETİMİN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN EĞİTİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Bu çalışmada Yükseköğretimin ve Psikolojik Danışman eğitiminin Sürdürülebilir Eğitimdeki rolünün ne olabileceği, neler yapabileceği, katkılarının günümüze kadar yapılmış raporlardan ve kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında tartışılmasını amaçlanmıştır. ‘Sürdürülebilirlik’ denildiği zaman, ekosistem üzerindeki biyofiziksel baskıyı her türlü ortamda en aza indirgemek anlaşılmaktadır. Günümüzde ‘sürdürülebilirlik’ kavramı ‘çevre’ ile ilgili meselelerin çok ötesine geçmiş, sosyal ve ekonomik koşulları da içerir hale gelmiştir. ‘Sosyal sürdürülebilirlik’ yaşam-biçimleri, toplumsal hareketler, sosyal ağlar, yönetim, karar-alma ve okullaşma gibi konuları içerirken; ‘ekonomik sürdürülebilirlik’ ise büyüme ve kalkınma ile ilgili tartışmaları içermektedir. Yirmi birinci yüzyılda dünyada ve Türkiye’de yaşanan pek çok değişim psikolojik danışmanlara duyulan gereksinimi artırmıştır. Özellikle küreselleşme, Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus ve buna paralel olarak eğitim sektörünün giderek büyümesi, ekonomideki değişimler, bundan etkilenerek Türk ailesinin değişimi, kültürel çeşitliliğin artması, bilim ve teknoloji yaşam biçimlerinde değişikliklere neden olmuştur. Birey ve grupların sosyal ve psikolojik yaşamlarının bunlardan etkilenmesi ve değişime uyum çabaları PDR hizmetlerine duyulan gereksinimin önemli sebeplerindendir. Bu ihtiyaç nedeniyle PDR hizmetlerinin daha farklı alanlarda, daha çok kişiye yönelik olarak, özel durumlara özgü teknik ve yöntemlerin kullanılarak sunulması gerekecektir.

Anahtar Kelimeler
Yükseköğretim, Psikolojik Danışman, Sürdürülebilir Eğitimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri