eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


Dilde Bilişsel Süreç ve Mantığın Karşılıklı İlişkisinin Analizi
Latince; matematikçiler, filozoflar, bilgisayar bilimcileri, dilbilimcileri ve yapay zekâ uzmanları tarafından her gün kullanılmaktadır. Sembol bilimlerin evrensel dilidir. Tıp ve maliyede olduğu kadar kullanılmasa da, bu dalların idrakında önemli bir etkendir. Böylece, ana problem nesne ve özne arasında ve objenin nasıl tanımlandığıdır. İdealize etmek, tanımlamak ve açıklamak, mantık felsefesinin ve dil edinmenin (kazanımının) önemli biçimlerindendir. Felsefe uzun bir zamandır dil edinme kuralları ile karşılaşmış, antik zamanlarda da Plato ve Aristotle felsefenin bu biçimlerini tanımlamaya çalışmışlardır. Plato bilgi edinmek için doğaya önem verirken, Aristotle terbiyeye (bakım, büyütmeye)ehemmiyet vermiştir. Daha sonradan felsefe Wittgenstein ile dilbilimsel bir yörüngeye binmiştir. Dil edinmenin kurallarına ve temellerine felsefenin ilk yıllarında rastlanılmıştır. Felsefe ile dilin kesiştiği ana nokta mantıktır. Mantığın, muhakemenin 'doğruluğunun(gerçekliğinin)'' adı olduğu kabul edilmektedir. Mantık bize bir ifadenin veya bir grup ifadelerin doğruluğunu(veya yanlışlığını) nasıl değerlendireceğimizi söyler. Aristocu felsefe genellikle kısa ifadelerin analizi ile kısıtlıdır. İşaretlerin(delillerin) ve sembollerin idrakı insan aklı (zihni, beyni) için çok önemlidir. Mantık neyin siyah neyin beyaz, neyin yanlış neyin doğru olduğuna açıklık getirir. Günümüzde ise aşağıdaki(sonraki, sonradan gelen) şu soru sorulmaktadır. Mantık bize neyin beyaz neyin siyah, neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösterdi, peki ya gri? İlaveten, bilişsel(idrak ile ilgili) bakış açısının kavramsal içeriklerin öğrenimine yaklaşımı etrafımızdaki nesneleri tanımanın (teşhis etmenin) ve anlamlarını idrak etmenin(anlamanın) insan aklı için gayet önemli olduğu yönündedir. Bu makalede mantık ve dilin ilişkisi incelenmiştir. Mantık ile dil ve dil öğreniminin bilişsel perspektifi arasındaki ilişki de incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, Bilişsel, Mantık, İdealize Etmek, Tanımlamak.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri