eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ EĞİLİMLERİ
Bu çalışmanın genel amacı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi eğilimlerini belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı çalışmada belirtilen amaç doğrultusunda araştırma soruları oluşturulmuş ve veri toplama aracı olarak kullanılan Öğretmen Görüşme Formuyla öğretmenlerin sınıf yönetimlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yaklaşımına dayalı olarak tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Erzurum’un Pasinler ilçesindeki ilkokullarda 2014-2015 eğitim öğretim yılında görev yapan 10 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi seçilmiştir. İçerik analiziyle veriler sınıflandırılmış ve kodlanmıştır. Kodlanan veriler sayısallaştırılarak tablolara dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin öğrencileriyle iletişim kurarken daha çok sözsüz iletişime önem verdikleri, nezaket kuralları çerçevesinde iletişimde bulundukları ve öğrencilerine saygı ve nezaketle yaklaştıkları, iyi bir öğretimin sağlanması için öğrencilerine fikir verdikleri ve öğrencilerine sorunlara çözüm üreten bir arkadaş gibi yaklaştıkları sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf, Sınıf Öğretmeni, Sınıf Yönetimi, Planlama, Aile.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri