eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


BİLİŞSEL BİÇEM İLE ÖĞRENME BİÇEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
İnsancıl Yaklaşımın ortaya çıkmasıyla birlikte dil öğrenimi sürecine farklı şekilde yaklaşılmaya başlanmıştır ve birey odak noktası olmuştur. Dil öğretimi alanında neden bazı öğrenenlerin daha başarılı olduğu konusu araştırılmıştır ve cinsiyet, güdülenme, öğrenme biçemi gibi bireysel farklılıklar üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada da temel olarak öğrenenlerin alan bağımlı, bağımsız ya da nötr olmasıyla öğrenme biçemleri arasında anlamlı bir bağıntının olup olmadığına bakılmıştır. Bu çalışma, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 18 kişilik bir üniversite hazırlık sınıfında uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme biçemleri Kolb’un öğrenme biçemi envanteri kullanılarak tespit edilirken bilişsel biçemleri, alan-bağımlı olup olmadıkları ise Grup Saklı Şekiller Testi (Group Embedded Figures Test) ile bulunmuştur. Toplanan veriler doğrultusunda bilişsel biçemin, yani alan bağımlı olup olmamanın öğrenme biçemin üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, daha kesin sonuçlara ulaşmak için bir ön araştırma niteliğinde olan bu çalışmanın daha fazla katılımcıyla yenilenmesine ihtiyaç vardır

Anahtar Kelimeler
Bilişsel Biçem, Kolb Öğrenme Biçemi

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri