eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


KARİKATÜR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: BİTKİLER ÂLEMİ
Biyoloji öğretim programının yapılandırmacı yaklaşım temelinde yeniden düzenlenmesiyle, öğrenme ortamlarında öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayan görsel araçlar üzerindeki çalışmalar artmıştır. Söz konusu araçlardan biri de karikatürlerdir. Eğitimde karikatür kullanmanın kuramsal temeli yapılandırmacılığa dayandırılmaktadır. Karikatür, “bugünkü durumuyla çizgi ile mizah yapma sanatıdır” biçiminde tanımlanmaktadır. Eğitim araştırmacıları için karikatürler öğrencilerin yaratıcılığını eleştirel düşünmeyi artırmak için kullanılan önemli bir araçtır. Bu araştırmada, lise biyoloji müfredatında yer alan, öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri ve yanlış anlama geliştirdikleri konulardan birisi olan “Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırma” ünitesine ait “Bitkiler Âlemi” konusu ile ilgili 9. sınıf öğrencilerinin başarıları üzerinde karikatür destekli öğretimin ne derece etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada ön test son test kalıcılık testi kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Erzurum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde öğrenim gören ve biyoloji dersi alan 20 kişilik kontrol grubu, 20 kişilik deney grubu olarak seçilmiştir. Kontrol gruplarında “Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırma” ünitesine ait “Bitkiler Âlemi” konusu geleneksel öğretim yöntemleri ile deney grubunda karikatür destekli öğretim yöntemi ile verilmiştir.Karikatürün başarıya etkisini ölçmek için Bitkiler Âlemi ile ilgili 20 soruluk bir başarı testi ön, son ve kalıcılık testi olarak kullanılmıştır. Biyoloji öğretiminde karikatürlerin kullanılmasının öğretim başarısını artırmada ve kalıcılığı artırmada geleneksel metoda göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Karikatür Destekli Öğretim, Geleneksel Öğretim, Öğrencinin Akademik Başarısı, Bitkiler Âlemi, Biyoloji Eğitimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri