eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







Özet


SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR, GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
Metin şerhi geleneği edebiyatımızda önemli yer tutmaktadır. Anlaşılmasında zorluk bulunan edebî eserler veya şiirler şerh edilerek daha anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. Anlamı gizleme ve sanatlı söyleyiş divan şiirlerinde nesirlere göre daha kolay gerçekleştirilen bir sanatsal özelliktir. Edebî metin şerhlerinde yazar bir yandan edebî metni değişik açılardan açıklarken öte yandan şârihin beğenisini, ilmî ve kültürel seviyesini, eleştirel bakışını ve entellektűel kapasitesini yaptığı şerhle ortaya koymuş olur. Bostan şerhinde dönemin şiir tahlili anlayışına uygun olarak kelimeler ve ekler gramer açısından tahlil edilmiş, kelimelerin türü hakkında bilgi verilmiş, fiil kipleri üzerinde durulmuş, cümle türleri hakkında açıklama yapılmış ve kelimelerin anlamları üzerinde durulmuştur. Şerhedilen beyitte edebî sanatlardan biri geçiyorsa sanatın adı açıkça zikredilmiştir. Bazen kelimelerin anlamları sayılırken lügat anlamının yanında mecazî anlamda veya kinaye anlamında kullanılmış olduğu ifade edilmiştir. Kelime tahlilleri yapıldıktan sonra beyitin cümle anlamı verilmek suretiyle beytin şerhi tamamlanmış olur. Diğer beyitlerin şerhi ile eser tamamlanır. Bu makalede Sûdî’nin hayatı ve eserlerinden bahsedildikten sonra şerhte geçen edebî sanatlara yer verildi. Sûdî şerhinde genişçe yer alan gramer terimleri örnekleriyle anlatıldı ve gramer terimlerinin ne anlama geldikleri hakkında bilgi verildi.

Anahtar Kelimeler
Şerh-i Bostan, Edebî Sanatlar, Gramer Terimleri, Şerh Terimleri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 84. Sayısı (Yaz Sayısı) yayımlanmıştır.  85. sayımız için makale kabulü devam etmektedir.

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri