eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN OKUL ÇALIŞMA EKİBİNİN GÖRÜŞLERİ
Değerlerin öğrenciye kazandırılması konusunda okullara büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle araştırma, ortaöğretim kurumlarında uygulanan değerler eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi ve okul çalışma ekibinin görüşleri doğrultusunda geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Nitel bir araştırma olan bu çalışma, “durum çalışması” deseni kapsamında yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilindeki bir ortaöğretim kurumunda değerler eğitimi okul çalışma ekibi üyesi olan 9 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın, çalışma grubunu belirlemek için ise ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizine başvurulmuştur. Değerler eğitiminin işlevlerini öğrencilere, öğretmenlere, okul yönetimine, velilere; kısacası toplumun tüm kesimlerine göstermesi bakımından önemlidir. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara göre değerler eğitimi kapsamında okullarda farklı türde hazırlanan etkinliklerin ortak bir program çerçevesinde verilmesinin gerekli olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu okulda yapılan uygulamaları yetersiz bulduğunu dile getirmiştir. Değerler eğitimi çalışmalarının verimli yürütülmesini engelleyen faktörlerin başında ailenin ilgisizliği, müfredatın yoğun olması, medya ve teknolojik gelişmeler gibi etmelerin olduğu görülmüştür. Değerlerin etkin ve verimli bir şekilde kazandırılmasını sağlayan faktörlerin başında ise gezi düzenleme, rehberlik-yönlendirme, TV-tiyatro-sinema vb. etkinlikler ile aile eğitimi-veli ziyaretleri gibi etmenlerin olduğu görülmüştür. Ayrıca değerlerin içselleştirilmesi konusunda katılımcıların farklı yöntem ve tekniklerin etkili olabileceği görüşünü dile getirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Değerler Eğitimi, Değerler Eğitimi Uygulamaları, Okullarda Değerler Eğitimi, Olumlu ve Olumsuz Etmenler, Yöntem ve Teknikler.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri