eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN SANAT OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitim görmekte olan Müzik, Resim ve Seramik bölümü öğrencilerinin sanat alanındaki okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve resim bölümünden her 3 sınıftan 40 ar öğrenci, seramik bölümünde ise sınıf mevcuduna göre her sınıftan 10 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada tarama modeli ile nicel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tek yönlü varyans (One-way Anova) analizi, sınıf değişkeni ve grupların kendi içindeki okuryazarlık düzeyleri arasındaki farkların anlamlılık düzeylerini belirlemek için kullanılmış, hangi gruplar arasında farklılık olduğunu belirlemek için Tukey HSD testi uygulanmıştır. Üç grup arasındaki bölüm değişkene ilişkin farkı görebilmek için yapılan One-way Anova testi sonuçlarına bakıldığında anlamlılık değeri 0,072<.05, sınıf değişkenine göre ise 0,001<.05 olarak bulunmuştur. Bu durumda gruplar arasında sanat okuryazarlığı bölüm değişkenine göre fark göstermezken, sınıf düzeyi yükseldikçe okuryazarlık düzeylerinin yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Güzel Sanatlar, Sanat Okuryazarlığı, Müzik, Resim, Seramik.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 2019 yılı 3.sayısı için makale kabulü sona ermiştir. 2019 yılı son sayısı için makale kabulü ise devam etmektedir. 

  Dergimizin 78. sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri