eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Bilgi çağının yaşandığı, bilim ve teknolojinin hızla gelişmeye devam ettiği çağımızda araştıran, sorgulayan, eleştirel ve yaratıcı düşünen, bilgiyi üreten analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanabilen bireylere veya öğretmenlere duyulan ihtiyaç her geçen gün fazlasıyla artmaktadır. Bu bağlamda çalışmada öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen örneklemini Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümü 291 son sınıf öğrencisi, evrenini ise aynı bölümlerde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen likert tipi “Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Düşünceleri Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında frekans ve yüzdelik değerler tablolaştırılarak bulgular elde edilmiştir. Çalışma sonucunda dikkat çeken bazı önemli sonuçlar; öğretmen adaylarının çok az kısmının lisansüstü eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu, öğretmen adaylarının büyük kısmının lisansüstü eğitim yapmayı planladıkları ve yine öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun lisansüstü eğitime başlama ve bitirmede aile faktörünün önemli olduğunu belirttikleri yönündedir. Bu sonuçlar temel alınarak lisansüstü eğitim konusunda öğretmen adaylarının bilgilendirilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Lisansüstü Eğitim, Muş Alparslan Üniversitesi, Öğretmen Adayları, Düşünce.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin ICOAEF Özel sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri