eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN KAYGILARININ İNCELENMESİ
Bu araştırmada eğitim fakültesinde öğrenim gören sınıf öğretmenliği öğrencilerinin mesleğe başlamadan önce öğretmenlik mesleğine ilişkin yaşadıkları kaygıların çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016- 2017 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında tüm sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.Araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiş 235 öğrenciden oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından geliştirilen, sekiz alt boyuttan oluşan ve Cronbach Alfa değeri .92 bulunan “Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetlerine göre birçok alt faktörde benzer düzeyde kaygı yaşadıkları, sınıf düzeylerine göre üst sınıflarda özellikle atanma ile yaşanılan kaygıların daha çoğunlukta olduğu, akademik başarı durumlarına göre daha başarılı öğrencilerin mesleğin icrası ile ilgili daha fazla kaygı yaşadıkları ve ailelerinin gelir düzeyine göre ise üst gelir düzeyine ait adayların ekonomik yönden kaygı yaşadığı tespit edilmiştir. Genel olarak sonuçlara bakıldığında öğretmen adaylarının çoğunlukla orta veya üst düzeyde kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmenliği, Mesleki Kaygı, Öğretmenlik Kaygısı, Meslek Öncesi Kaygı, Sınıf Öğretmeni Adayı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin ICOAEF Özel sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri