eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


GENÇLERİN KÜLTÜREL DEĞER ALGILARININ TOPLUMSAL AİDİYET ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ETNOSPORLARLA İLGİLENİMİN MODERATÖR ROLÜ
Bu araştırmada gençlerin kültürel değer algılarının, toplumsal aidiyet algıları üzerindeki etkileri Etnosporlarla ilgilinim düzeyleri açısından incelenmiştir. Bu doğrultuda, kültürel değer algısının bileşenleri olan kültürel dikey kolektivizm, kültürel yatay kolektivizm, kültürel dikey bireysellik ve kültürel yatay bireyselliğin, toplumsal aidiyeti oluşturan; toplumsallık duygusu, toplumsal sorumluluk ve fedakârlık ile toplumsal ilgi üzerindeki etkilerinin Etnosporlarla ilgilenim açısından tespit edilmesi amaçlanmıştır.Araştırma kapsamında 2018 yılında İstanbul’da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ne izleyici olarak katılan 1000 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere, araştırma modeli doğrultusunda geliştirilen hipotezlerin test edilmesi amacıyla STATA 15 yazılımı kullanılarak doğrusal ve hiyerarşik regresyon analizleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda kültürel yatay kolektivizm ile kültürel dikey kolektivizm değişkenlerinin toplumsal aidiyet algısının alt bileşenlerinin tamamı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Etnosporlarla ilgilenimin ise kültürel yatay ve dikey kolektivizm ile toplumsal sorumluluk ve fedakarlık arasındaki ilişkide pozitif moderatör etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Etnospor, Etnosporlarla İlgilenim, Kültürel Değer, Toplumsal Aidiyet, Kolektivizm.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin 75. sayısı için makale kabulü olmamaktadır. 76. sayı için son makale yükleme tarihi ise 10 Kasım' dır.

  EKEV Akademi Dergisi 74. sayısı yayındadır.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri